Budapest VII. kerületében 2002-től működik a közterületet pásztázó kamerarendszer. Az Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer kiépítése során a kerület bűnmegelőzési,- és közterület-védelmi szempontból meghatározó pontjain 85 db kamera telepítésére került sor.

A térfigyelő rendszer alapvető elemeit a kamerák, illetve azok vezérlésére, a kamera-képek megjelenítésére, feldolgozására, elemzésére szolgáló operátor munkahelyeket magába foglaló felügyeleti központ alkotja.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a közbiztonság és a közrendvédelem fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXXIV. törvény értelmében a közterületen elhelyezett képfelvevő eszközöket magába foglaló térfigyelő rendszert az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet üzemelteti.

A térfigyelő rendszer működtetésének, fenntartásának alapvető feladata, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célkitűzéseken túlmenően hozzájáruljon közterületek rendjének, tisztaságának védelméhez, jogszerű használatának biztosításához, segítse elő az önkormányzati vagyon védelmét, illetve a közterületen elkövetett szabálysértések számának csökkenését.

A térfigyelő rendszer üzemeltetése során az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet szoros együttműködést tart fenn a VII. kerületi Rendőrkapitánysággal.

Ennek keretében a kamerák kezelését, a szükségessé váló rendőri intézkedések kezdeményezését váltásos ügyeleti rendszerben szabadidős rendőri állomány látja el. Ezen túlmenően, a közterületi szabálysértések megelőzése, megszakítása érdekében a felügyeleti központban teljesít szolgálatot a közterület-felügyelet kijelölt munkatársa is.

A térfigyelő rendszer technikai eszközeinek folyamatos üzemképességének fenntartását, a szükségek karbantartások összehangolását, a váratlan meghibásodások mielőbbi megszüntetésének megszervezését az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet biztosítja.

Az üzemeltetés során a közterület-felügyelet kiemelt figyelmet fordít a rendszer folyamatos technikai korszerűsítésére, lehetőség szerinti bővítésére, fejlesztésére.

Ennek keretében az elmúlt években a rendszer széleskörű felhasználását, a gyors szervízelést elősegítő szoftverek folyamatos megújításán túlmenően 55 kamera esetében került sor korszerűbb, magasabb technikai színvonalú eszközzel való felváltásra, és a tervekben szerepel a még fennmaradó kamerák fejlettebb eszközökre való cseréje is.

Az Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer több éves működési tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy a rendszer, jelentős visszatartó tényezőként hatékonyan elősegíti a kerületi rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét.

Emellett pozitív hatást gyakorol a közterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések, valamint a közterület rendjét sértő cselekmények számának csökkentésében.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (5) pontja értelmében a képfelvevő eszközök által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatása érdekében figyelemfelhívó táblákat kell elhelyezni.

A 2006. évben kihelyezésre került figyelemfelhívó táblák meglétének felülvizsgálata, a táblák szükség szerinti cseréje, illetve a hiányzó táblák pótlása a közelmúltban megtörtént.

Ezen túlmenően a térfigyelő rendszer egyes kameráinak elhelyezkedését megjelenítő számítógépes térképvázlat is elhelyezésre kerül az Erzsébetvárosi Önkormányzat, valamint az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet honlapján.

Ezen intézkedések révén teljes mértékben biztosítottá vált a kamerák által megfigyelt közterületre belépő személyek tájékoztatása a képfelvétel készítésének tényéről.

Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer térképe

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház utca 10 - 18.

A nap 24 órájában hívható ügyeleti telefonszámunk:

+36 1 461 90 40

Galéria

red bottoms