Szervezeti felépítésIgazgató

Intézményvezető

Közterületi csoportvezető -  igazgatóhelyettes

Rendészeti referens

Ügyfélszolgálati referens

Műveleti Referens

Személyügyi előadó

 

A Felügyelet igazgatója

Dr. Somogyi Csaba

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 413 1767

Intézményvezető feladatai:

 • vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • képviseli az intézményt külső szervek előtt,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
 • elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit,
 • kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
 • támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
 • folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

 

Közterületi csoportvezető (igazgató-helyettes) 

Dr. Szilágyi Béla

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 461 90 42

Közterületi csoportvezető feladatai: Igazgató szervezetszerű helyettese,

 • feladatát az Igazgató irányításával végzi,
 • az igazgató két munkanapot meghaladó távolléte esetén az igazgató megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat;
 • az igazgató távolléte esetén az igazgató megbízása alapján ellátja az utalványozási jogkört;
 • az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt;
 • közérdekű adatszolgáltatás végrehajtásáért és nyilvános adatok közzétételéért felelős;
 • összehangolja a Rendőrség és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága közötti tevékenységet.
 • feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz,
 • szakmai továbbképzések megszervezése, koordinálása, lebonyolítása, együttműködve a hatósági és ügyfélszolgálati referenssel,
 • közterület- felügyelői szaktanfolyamokon résztvevőkkel kapcsolatos szervezési feladatok végzése,
 • közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálásához szükséges anyagok előkészítése,
 • rendőrségi megkeresésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása,
 • együttműködve a hatósági és ügyfélszolgálati referenssel, a kerékbilincses intézkedésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, válaszok előkészítése,
 • forgalomtechnikával kapcsolatos feladatok végrehajtása,

Az intézményvezető-helyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírásuk tartalmaz.

 

Rendészeti Referens

Boros Ferenc

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 461 90 42

A Járőrszolgálati Referens feladatai:

 • Feladatait az Általános Igazgató-helyettes irányításával végzi;
 • Igazgatói megbízás alapján az Általános Igazgató-helyettest távollétében helyettesíti;
 • Közvetlenül irányítja a járőr-csoportvezetők szakmai tevékenységét;
 • A járőr-csoport vezetőkön keresztül felel a járőrszolgálat tervezéséért, szervezéséért, végrehajtásáért;
 • Az ügyfélszolgálati és szabálysértési referenssel együttműködve folyamatosan értékeli a járőrszolgálat ellátása során előforduló szakmai hiányosságokat. Ezek megszüntetése érdekében továbbképzéseket tart a végrehajtó állomány részére;
 • Felelős a járőr állomány tevékenységének folyamatos értékeléséért.

 

Ügyfélszolgálati és Szabálysértési Referens

Réthy-Hok Csilla Hajnalka

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 461 90 42

Az Ügyfélszolgálati és Szabálysértési Referens feladatai:

 • Feladatát az Általános Igazgató-helyettes irányításával végzi;
 • Szakmai szempontból felügyeli és ellenőrzi a bírság ügyintézők tevékenységét;
 • Ellenőrzi a járőr intézkedések során keletkezett feljelentések tartalmi és formai követelményeinek meglétét;
 • Értékeli a járőr intézkedésekkel kapcsolatos szakmai (szabálysértés) panaszokat;
 • A járőrszolgálati referenssel együttműködve folyamatosan értékeli a járőrszolgálat ellátása során előforduló szakmai hiányosságokat. Ezek megszüntetése érdekében havonta szakmai továbbképzéseket tart a végrehajtó állomány részére;
 • Felelős az önkormányzati és rendőrségi szabálysértési hatóságokkal történő folyamatos kapcsolat tartásért;
 • Figyelemmel kíséri a szabálysértési eljárások menetét, biztosítja azok jogszerűségét;
 • Nyomon követi a felügyelők által kezdeményezett intézkedéseket (bírságolás, feljelentés);
 • koordinálja s szükségessé váló további adminisztratív teendőket;
 • Figyelemmel kíséri a közterület-felügyelet tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, szükség szerint ezekből az állomány részére oktatást tart.

 

Műveleti Referens

Schumann György

E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 351 7201

Műveleti Referens feladatai:

 • feladatát az Igazgató irányításával végzi;
 • a térfigyelő rendszer üzemeltetésének megszervezése, ellenőrzése;
 • a térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának betartatása, megtartása;
 • a térfigyelő rendszer üzemeltetése során az adatkezelés és munkafolyamatok dokumentáltságának betartatása, és annak ellenőrzése;
 • üzemeltetés során szükségessé váló jelentések és statisztikák elkészítése;
 • a térfigyelő szolgálat munkavégzésének ellenőrzése, és egyéb ellenőrzésekben történő közreműködés;
 • összehangolja a Rendőrség, a Rendészeti Igazgatóság és a Műveleti Központ közötti tevékenységet

 

Személyügyi előadó

Biró Eszter

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 30 63 73 421

A humánpolitikai osztály feladatkörébe tartozik:

 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti jogviszony keletkezésével, fenntartásával és megszűnésével, fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítése,
 • a munkavállalók személyi anyagainak kezelése,
 • a személyzeti nyilvántartás vezetése,
 • a munkáltatással összefüggő jelentések, tájékoztatások előkészítése,
 • a köztisztviselők/munkavállalók minősítésével, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével, alkalmassági vizsgálatával, munkaértékelésével összefüggő feladatok intézése,
 • a közterület-felügyelői szakképzés, a köztisztviselői szakvizsga és az ügykezelői alapvizsga, az egyéb kötelező külső képzések szervezése,
 • a köztisztviselők továbbképzésének a szervezése,
 • a Felügyelet belső képzésnek minősülő továbbképzéseinek előkészítésével és lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok ellátása, külső képzések kezdeményezése.
 • a hatósági szolgálati igazolvánnyal és a felügyelői szolgálati jelvénnyel, a munkáltatói, és a vasúti utazási igazolványokkal ellátás biztosítása,
 • felvételi egészségügyi vizsgálat, időszakos alkalmassági vizsgálat és az egészséggondozás tervezése, szervezése.

 

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház utca 10 - 18.

A nap 24 órájában hívható ügyeleti telefonszámunk:

+36 1 461 90 40

Galéria

red bottoms