Az oldal szerkesztés és karbantartás alatt áll.

A közterület-felügyelet tevékenységét meghatározó jogi háttér

A közterület-felügyelet tevékenységét különböző törvények és rendeletek szabályozzák.
Az alap, az 1999. évi LXIII. törvény a Közterület-felügyeletről. Tekintettel arra, hogy a Felügyelet alapvetően egyes szabályok betartását felügyeli, ellenőrzi és szankcionálja megsértésüket, itt kiemelkedő jelentőséggel bír a szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX törvény, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. számú kormányrendelet és az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról.
Ugyancsak gyakran előkerül az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete a közúti közlekedés szabályairól (közismertebb nevén KRESZ), hiszen a közlekedés rendjének kisebb fokú megsértésének szankcionálása a már említett 21/1999. számú kormányrendelet előírásai szerint a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozik.
A közterület-felügyelő hivatalos személy és az alábbi intézkedésekre jogosult!

A felügyelet feladata:

 1.  a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; 
 5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 7. közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

A felügyelő intézkedései, jogosítványai:

 • A felügyelő a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt igazoltatja, és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja. (Az elkövető ellenszegülése esetén a 15. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.)
 • A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.
 • A felügyelő azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény lehetővé, illetőleg kötelezővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetőleg visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át.
 • A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalombiztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
 • A felügyelő, ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
 • A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet.
 • A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során - a képviselő-testület rendelkezésére - az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz, valamint azt le is zárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.
 • A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.
 • A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, valamint szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.

 

Kapcsolódó cikk: Jogszabályok letöltése

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház utca 10 - 18.

A nap 24 órájában hívható ügyeleti telefonszámunk:

+36 1 461 90 40

Galéria

red bottoms