Ügyiratszám:167-3/2014.Á.                                                              Tárgy: elszállított gépjármű regisztrált            

Ügyintéző: dr. Szilágyi Béla közt.csop.vez. ig.h.                            bontó részére történő átadás előtti utolsó felszólítás                                       

Telefonszám:06-1-461-9042                                                                        

                  

H Í R D E T M É N Y

 

Igazgatóságunk (2015. január 7. napja előtt Erzsébetvárosi Közeterület-Felügyelet) a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban a Kftv. ) 20. § (2) bekezdése, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.), a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet (a továbbiakban: KRESZ) vonatkozó rendelkezései alapján elszállítással eltávolította a gépjármű nyilvántartás adatai szerint Magyarországon forgalomba nem helyezett Skoda Felicia 1.6 GLX gyártmányú és típusú TMBEGF614T7284808 alvázszámú zöld színű személygépkocsit 2014. március 6. napján a Budapest VII. kerület Rózsák tere 2-6. házszám előtti közterületről.

A gépjármű tulajdonjogát az elszállítástól számított 6 hónap elteltével nem igazolta senki, nem vette birtokba az arra jogosult tulajdonosa vagy üzembentartója. Az elhasznált, magyarországi üzembe helyezéssel nem rendelkező, forgalmi rendszám nélküli gépjárművet, amely 30.000,- Ft roncsértékkel bír Igazgatóságunk Szira Károly egyéni vállalkozó regisztrált bontó-hulladékkezelő részére adja át.

A gépjármű értékesítéséből befolyni remélt összeg nem fedezi a gépjármű elszállításával (17.500,- Ft.) és tárolásával (315 nap x 1200 Ft = 378.000,- Ft.), valamint szakértői vizsgálatával (18.415,- Ft.) 2015. január 15. napjáig keletkezett 413.915,- Forint költséget.

A Igazgatóságunk intézkedése vagy elmaradt intézkedése miatt a Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányságon (1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.) panaszt lehet előterjeszteni, melyet a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint vizsgál ki a rendőrség.

 

Vonatkozó jogszabályi alapok:

közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20.§ (2)-(3), (5), (8) bekezdései, 23.§. (1)-(3) bekezdései,

kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendeletének 6. §. (1) bekezdés, 13. §. (4)-(6) bekezdései, 14. §. (1)-(3) bekezdései, 16. §., 17. §. bekezdései

Budapest, 2015. január 19.                                                                

                                                                                                                   s.k.

                                                                                                      dr. Somogyi Csaba

                                                                                                               Igazgató

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház utca 10 - 18.

A nap 24 órájában hívható ügyeleti telefonszámunk:

+36 1 461 90 40

Galéria

red bottoms